Grupy wydarzeń

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Cykl spotkań z trenerem nauczycieli Lambrechtem Spijkerboer (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-05-08 — 2017-05-12 | Rejestracja: 2017-04-25 — 2017-05-05

Lambrecht Spijkerboer początkowo pracował jako nauczyciel nauk ścisłych i matematyki w szkole średniej. Po dwunastoletnim doświadczeniu został zaproszony do pracy w roli trenera nauczycieli. Pracował w Teachertraining College w Utrechcie, instytucji stawiającej za cel swoich działań poprawę jakości edukacji. Od 2016 roku jest założycielem SPIJKERBOER STA, prywatnej firmy doradczej ds. Edukacji. Lambrecht Spijkerboer od wielu lat szkoli nauczycieli oraz studentów w wielu krajach Europy i świata.

Podczas swojego pobytu w Poznaniu Lambrecht Spijkerboer m.in. poprowadzi trzy warsztaty dla nauczycieli matematyki oraz dla studentów. Udział w zajęciach jest darmowy. 

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Współorganizatorzy tych warsztatów – nauczyciele matematyki w szkołach z wykładowym językiem angielskim, będą pomagać w tłumaczeniu.  

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Dzień Delty 2017 (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-03-31 | Rejestracja: 2017-02-23 — 2017-03-24

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Oddziału Poznańskiego PTM serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w "Dniu Delty". To już druga edycja tego wydarzenia na WMiI UAM. Odbędzie się ono 31 marca 2017 roku na naszym Wydziale, w godzinach 10:30 - 14:45.

Jest to popularyzatorska impreza czasopisma "Delta", najstarszego w Polsce magazynu popularnonaukowego, będącego prawdziwą gratką dla umysłów ścisłych i miłośników nauk przyrodniczych. "Delta" realizuje ideę "mówiącej nauki" – czyli przemawia w sposób zrozumiały ustami swoich twórców. Autorami "Delty" są osoby uprawiające daną dyscyplinę (naukowcy). Adresatami pisma jest młodzież studencka i licealna oraz wszyscy pasjonaci wyżej wymienionych dziedzin. Rubryka "Mała Delta" skierowana jest do młodszej młodzieży.

Wykłady i warsztaty tegorocznej edycji "Dnia Delty" dla uczniów wszystkich etapów kształcenia poprowadzą redaktorzy "Delty" – fizycy, informatycy oraz matematycy.

Informacje dotyczące przebiegu rejestracji

 1. Rejestracja odbywa się na pojedyncze wydarzenia, dla każego z wykładów/warsztatów określone sa godziny trwania oraz dla jakiego poziomu edukacyjnego zostały przygotowane.
 2. Formularze rejestracji aktywne będą od 23 lutego 2017 roku, do 24 marca 2017 roku.
 3. Infromacja o przyjęciu zgłoszenia wysyłana jest po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, nie jest ona równoważna z akceptacją przyjęcia na dane wydarzenie.
 4. Akceptacje udziału w wydarzeniu rozsyłana będzie do osób zainteresowanych od 1 marca 2017 roku.
 5. Organizaotr zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie wydarzenia.
 6. Osobą kontaktową jest p. dr Edyta Juskowiak (edyta@amu.edu.pl).

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki - Matematyka z tablicą interaktywną (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-09-01 — 2016-09-23 | Rejestracja: 2016-09-01 — 2016-09-20

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki, których celem będzie nabycie umiejętności pracy z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej na przykładzie uniwersalnych programów OpenSankore (będącym oprogramowaniem open source) oraz RealTime Board (działającego w tzw. chmurze). Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z budową, dostępnymi funkcjami i możliwościami wymienionych programów, jak również wykonania przykładowych ćwiczeń oraz elementów interaktywnych do wybranego tematu lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki - "Warto spróbować inaczej" (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-06-17 | Rejestracja: 2016-05-25 — 2016-06-10

Zajęcia zatytułowane "Warto spróbować inaczej", poprowadzi dr Wiktor Bartol, emerytowany wykładowca Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechniki Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony nauczyciel matematyki, redaktor miesięcznika Delta, a także tłumacz literatury popularnonaukowej z matematyki. Pozycje w jego dorobku to między innymi „Księga Liczb”, „50 teorii matematyki, które powinieneś znać”, "Szczęśliwy X" – jedna z najlepszych pozycji z zakresu dydaktyki matematyki oraz "Alan Turing – Enigma".

W nauczaniu matematyki nie da się ominąć pewnych schematów, takich jak  "deltowa" metoda rozwiązywania równań kwadratowych. Prawdziwym celem  takiego nauczania jest jednak - a może dopiero powinno być -  wyrobienie u ucznia umiejętności analitycznych, czyli umiejętności  myślenia. Jak rozwijać i wspierać takie umiejętności? O kilku opartych  na doświadczeniu metodach będzie mowa na warsztatach.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki - Matematyka z tablicą interaktywną (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-06-03 | Rejestracja: 2016-05-10 — 2016-05-27

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki, których celem będzie nabycie umiejętności pracy z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej na przykładzie uniwersalnych programów OpenSankore (będącym oprogramowaniem open source) oraz RealTime Board (działającego w tzw. chmurze). Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z budową, dostępnymi funkcjami i możliwościami wymienionych programów, jak również wykonania przykładowych ćwiczeń oraz elementów interaktywnych do wybranego tematu lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Seminarium i warsztat - wykorzystanie metody drama w edukacji (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-04-27 — 2016-05-06 | Rejestracja: 2016-04-27 — 2016-05-06

Pracownia Pedagogiki Szkolnej (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym dotyczącym możliwości wykorzystania metody dramy w edukacji oraz w warsztacie nt. „From Goods To Creative Music & Drama”.

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim przez prof. Ali Öztürk (Andadolu University, Eskisehir, Turcja).

Uczestnictwo zostanie potwierdzone certyfikatem.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Drzwi otwarte (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-04-05 | Rejestracja: 2016-03-31 — 2016-04-04

W programie przewidziane są wykłady z informatyki i matematyki, spotkania ze studentami i absolwentami oraz wiele atrakcyjnych stoisk na holu Wydziału.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem (edycja sem. letni 2015/16) (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-03-08 — 2016-06-07 | Rejestracja: 2016-03-08 — 2016-05-31

Wykłady otwarte skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także starszych klas gimnazjum. Celem wykładów jest popularyzacja wśród uczniów w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki - Nowoczesne metody tworzenia materiałów dydaktycznych (3) (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-03-03 — 2016-03-10 | Rejestracja: 2016-03-03 — 2016-03-10

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki pracujących na wszystkich etapach kształcenia. Celem tego spotkania jest przybliżenie uczestnikom możliwości publikowaniu treści za pomocą platformy blogowej WordPress.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Dzień Delty 2016 (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-02-19 | Rejestracja: 2015-12-17 — 2016-02-12

Jest  to popularyzatorska  impreza czasopisma Delta, najstarszego w Polsce magazynu popularnonaukowego, będącego prawdziwą gratką dla umysłów ścisłych i miłośników nauk przyrodniczych. Delta realizuje ideę "mówiącej nauki" - czyli przemawia w sposób zrozumiały ustami swoich twórców. Autorami Delty są najczęściej osoby żywo uprawiające daną dyscyplinę (naukowcy). Adresatami pisma jest młodzież studencka i licealna oraz wszyscy pasjonaci wyżej wymienionych dziedzin. Rubryka Mała Delta skierowany jest do młodszej młodzieży.

Wykłady i warsztaty podczas Dnia Delty na WMiI UAM dla uczniów wszystkich etapów kształcenia poprowadzą redaktorzy Delty – fizycy, informatycy oraz matematycy - Marek Kordos, Wojciech Czerwiński, Łukasz Rajkowski, Krzysztof Turzyński, Wiktor Bartol oraz Kamila Łyczek.

Informacje dotyczące przebiegu rejestracji

 1. Rejestracja odbywa się na pojedyncze wydarzenia, dla każego z wykładów/warsztatów określone sa godziny trwania oraz dla jakiego poziomu edukacyjnego zostały przygotowane.
 2. Formularze rejestracji aktywne będą od 17 grudnia 2015 roku, do 12 lutego 2016 roku.
 3. Infromacja o przyjęciu zgłoszenia wysyłana jest po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, nie jest ona równoważna z akceptacją przyjęcia na dane wydarzenie.
 4. Akceptacje udziału w wydarzeniu rozsyłana będzie do osób zainteresowanych od 20 stycznia 2016 roku.
 5. Organizaotr zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie wydarzenia.
 6. Osobą kontaktową jest p. dr Edyta Juskowiak (edyta@amu.edu.pl).

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki - Nowoczesne metody tworzenia materiałów dydaktycznych (2) (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-01-26 — 2016-02-15 | Rejestracja: 2016-01-26 — 2016-02-02

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki pracujących na wszystkich etapach kształcenia. Celem tego spotkania jest przybliżenie uczestnikom możliwości programu Latex do tworzenia materiałów dydaktycznych.

Uwaga: Pierwszeństwo udziału w tych zajęciach mają uczestnicy spotkania z dr. Rzonsowskim, które odbyło się 11 stycznia br. na WMiI UAM.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki - Nowoczesne metody tworzenia materiałów dydaktycznych (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-01-11 | Rejestracja: 2015-12-17 — 2016-01-10

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki pracujących na wszystkich etapach kształcenia. Celem tego spotkania jest przybliżenie uczestnikom możliwości programu GeoGebra.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2015-11-26 — 2015-12-09 | Rejestracja: 2015-11-26 — 2015-12-09

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki pracujących na wszystkich etapach kształcenia. Celem tego spotkania jest zaprezentowanie w zadaniach olimpijskich takich zagadnień jak: zasada szufladkowa, funkcje parzyste i nieparzyste, twierdzenie Eulera oraz punkty izogonalnie sprzężone.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2015-11-10 — 2015-11-27 | Rejestracja: 2015-11-10 — 2015-11-21

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki pracujących na wszystkich etapach kształcenia. Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników z narzędziem służącym do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem (edycja sem. zimowy 2015/16) (rejestracja zakończona)

Termin: 2015-10-05 — 2015-12-01 | Rejestracja: 2015-10-05 — 2015-12-10

Wykłady otwarte skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także starszych klas gimnazjum. Celem wykładów jest popularyzacja wśród uczniów w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Inaguracja koła KOALA dla nauczycieli i studentów matematyki i informatyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2015-09-01 — 2016-06-30 | Rejestracja: 2015-09-04 — 2015-10-09

Wydział Matematyki i Informatyki UAM oraz V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu zapraszają nauczycieli i studentów matematyki i informatyki na inaugurację zajęć koła KOALA (kombinatoryka, algorytmika i logika) - kiedy: 10 października 2015 r. (sobota) o godz. 10:00

Celem zajęć, które będą się odbywać regularnie w czasie roku szkolnego 2015/2016 jest popularyzacja matematyki dyskretnej i matematycznych podstaw informatyki. Koło jest odpowiedzią na prośby nauczycieli, którzy przygotowują młodzież do udziału w konkursie matematyczno-informatycznym KOALA (koala.vlo.poznan.pl).

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2015-05-01 — 2015-06-30 | Rejestracja: 2015-05-13 — 2015-06-01

Brak opisu

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Drzwi otwarte na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM (rejestracja zakończona)

Termin: 2015-04-01 — 2015-06-30 | Rejestracja: 2015-04-02 — 2015-04-20

Drzwi otwarte na Wydziale Matematyki i Informatyki to niepowtarzalna okazja dla kandydatów na studia do zapoznania się z ofertą dydaktyczną, uczestnictwa w ciekawych prelekcjach i warsztatach oraz porozmawiania ze studentami i absolwentami Wydziału.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

III Targi Pracy, Staży i Praktyk 2015 - warsztaty i prezentacje (rejestracja zakończona)

Termin: 2015-02-28 — 2015-03-10 | Rejestracja: 2015-03-01 — 2015-03-10

Brak opisu

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem (edycja sem letni 2014/15) (rejestracja zakończona)

Termin: 2015-02-23 — 2015-06-30 | Rejestracja: 2015-02-27 — 2015-06-02

Wykłady otwarte skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także starszych klas gimnazjum. Celem wykładów jest popularyzacja wśród uczniów w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem (edycja sem zimowy 2014/15) (rejestracja zakończona)

Termin: 2014-10-01 — 2015-02-02 | Rejestracja: 2014-10-10 — 2014-12-19

Wykłady otwarte skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także starszych klas gimnazjum.  Celem wykładów jest popularyzacja wśród uczniów w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem (edycja sem letni 2013/14) (rejestracja zakończona)

Termin: 2014-02-24 — 2014-06-15 | Rejestracja: 2014-02-24 — 2014-06-03

Wykłady otwarte skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także starszych klas gimnazjum.  Celem wykładów jest popularyzacja wśród uczniów w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Spotkania Nauczycieli Informatyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2014-02-12 — 2014-12-25 | Rejestracja: 2014-02-12 — 2014-02-25

Wydział Matematyki i Informatyki organizuje cykl Spotkań Nauczycieli Informatyki ze wszystkich etapów edukacji.  Spotkania mają służyć wzajemnej wymianie doświadczeń. W ramach spotkań przeprowadzane będą szkolenia dla nauczycieli.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Konkursy matematyczne (rejestracja zakończona)

Termin: 2014-02-03 — 2015-03-30 | Rejestracja: 0000-00-00 — 2015-02-13

Brak opisu

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem (rejestracja zakończona)

Termin: 2013-10-01 — 2014-06-15 | Rejestracja: 0000-00-00 — 2014-01-17

Wykłady otwarte skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także starszych klas gimnazjum.  Celem wykładów jest popularyzacja wśród uczniów w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki.